Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych

Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności psychiatrycznych usług lecznictwa ambulatoryjnego, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych. Spełniając wymogi nowoczesnej psychiatrii tworzymy ściśle zintegrowaną strukturę, w której leczenie w zakresie psychiatrii odbywa się poprzez: ambulatoryjną opiekę medyczną oraz zespół leczenia środowiskowego. Taki model organizacji zapewnia pacjentom kompleksowe leczenie i zróżnicowanie opieki, a oparcie o założenia psychiatrii środowiskowej pozwala na koordynację i kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta.

Więcej
Więcej