KONTAKT

Poradnia czynna jest w poniedziałki i środy w godzinach 8:00 – 18:00. Wtorki, czwartki i piątki od godziny 8:00 – 20:00.
Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych, A. Mierzwińska-Obara Sp. Komandytowa
ul. Naruszewicza 15/1, 35-055 Rzeszów
+48 17 850 80 50
+48 502 608 148
info@pclp.pl
www.pclp.pl