O nas

Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności psychiatrycznych usług lecznictwa ambulatoryjnego, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych. Spełniając wymogi nowoczesnej psychiatrii tworzymy ściśle zintegrowaną strukturę, w której leczenie w zakresie psychiatrii odbywa się poprzez: ambulatoryjną opiekę medyczną oraz zespół leczenia środowiskowego. Taki model organizacji zapewnia pacjentom kompleksowe leczenie i zróżnicowanie opieki, a oparcie o założenia psychiatrii środowiskowej pozwala na koordynację i kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia obok farmakoterapii są: psychoterapia indywidualna, rehabilitacja psychiatryczna, konsultacje systemów leczących, diagnoza psychologiczna. Taka profesjonalna, wszechstronna pomoc w zakresie psychiatrii służy poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. Naszą misją jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, osiągnięciami naukowymi, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy zapewniających poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji osobom korzystającym z opieki medycznej i pracownikom.
Celem działania Podkarpackiego Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych jest:
  • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem i jego rodziną
  • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki adekwatnej do stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego
  • poprawa stanu psychicznego pacjenta i przeciwdziałanie nawrotom choroby oraz inwalidyzacji
  • zmiana postawy pacjenta wobec leczenia, zbudowanie motywacji do leczenia i zaangażowania w ten proces
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego lub jego utrzymanie na dobrym poziomie
  • uzyskanie satysfakcjonujących dla pacjenta relacji z bliskimi i otoczeniem społecznym
  • utrzymanie funkcjonowania pacjenta w jego naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym