Pielęgniarka, specjalność opieka psychiatryczna

Poradnia Psychiatryczna, Zespół Leczenia Srodowiskowego

Agnieszka Konkol

1988 – uzyskanie dyplomu pielęgniarki; specjalność opieka psychiatryczna

1988-2017 – praca w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

2007 – uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych na URz

2011-2017 Praca w PCPPiES w Zespole Leczenia Środowiskowego

2014 – uzyskanie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2016 – uzyskanie certyfikacji Terapeuty Środowiskowego