Lekarz Psychiatra

Prezes Zarządu,  Podkarpackiego Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych – A. Mierzwińska-Obara Spółka Komandytowa w Rzeszowie.

Lek. med. Anna Mierzwińska - Obara

Specjalista psychiatra – Prezes Zarządu,  Podkarpackiego Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych A. Mierzwińska – Obara Spółka Komandytowa w Rzeszowie.

Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Po Państwowym Egzaminie Specjalistycznym uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry. Szkolenia Specjalistyczne z zakresu psychiatrii odbywałam w SPZOZ w Jarosławiu , w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Uniwersytecie w Waszyngtonie The George Washington University Medical Center.

Przez wiele lat byłam  kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego w ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Pracowałam z chorymi w ramach Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej .

W 2004 r. byłam współzałożycielem firmy Podkarpackie Centrum Leczenia Psychiatrycznego, Ekspertyz Sądowych i Medycyny Seksualnej w Rzeszowie, która w 2011r. została przekształcona w Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych (PCPP) – A. Mierzwińska – Obara Spółka Komandytowa gdzie do chwili obecnej pełnię funkcję Prezesa Zarządu i kierownika Poradni.

Systematycznie wzbogacam wiedzę medyczną biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach.

W metodach terapii psychiatrycznej uwzględniam nowe techniki w nauce , uzupełniając elementy biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Ponadto pracuję jako biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii  – Sekcji Psychiatrii Sądowej.

Ukończyłam kurs specjalistyczny z zakresu opiniowania sądowo psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii Sądowej i Neurologii.