Specjalista psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

W ramach pracy w PCPPES:  Diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna

mgr Kinga Kaczmarzyk

  • Absolwentka Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej (Ośrodek szkoleniowy: Szpital im. Babińskiego w Krakowie. 5 lat szkolenia teoretycznego i staży na różnych oddziałach szpitalnych)
  • Szkolenie psychoterapeutyczne: całościowy kurs psychoterapii (Klinika Psychiatrii CM UJ w Krakowie- 5 lat)
  • Kurs z zakresu Terapia Rodzin (Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie -3 lata)
  • Superwizja indywidualna i grupowa – superwizor mgr Danuta Mazgaj

W ramach pracy w PCPPES:  Diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna