Psycholog kliniczny certyfikowany psychoterapeuta

Uprawniony do badania osób ubiegających się lub posiadających zezwolenie na dysponowanie bronią

mgr Semko Lipiec

Psycholog kliniczny certyfikowany psychoterapeuta PTP ,certyfikowany psychoterapeuta środowiskowy PTPS, biegły sądu okręgowego , psycholog uprawniony do badania osób ubiegających się lub posiadających zezwolenie na dysponowanie bronią